BullSoft_OP_Cyber_Security

ОП „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

През 2024 г. ще стартира процедура по ОП „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, чрез която българските МСП ще получат финансиране за внедряване на нови технологии в областта на Индустрия 4.0.

Ще се финансира внедряването в МСП на технологии от Индустрия 4.0, осигуряване на киберсигурност и поверителност на данните, както и повишаването на дигиталните умения на служителите. По процедурата ще могат да се внедряват и стандарти в областта на Индустрия 4.0.

Допустимите разходи ще са за оборудване, машини, съоръжения, софтуер и стандартизация и външни услуги, като безвъзмездното финансиране е до 500 000 лв.

BullSoft е насреща с готови и умни решения на водещи световни компании за Вашия бизнес, базирани на AI и блокчейн технологии.

BullSoft предлага нещо повече от аутсорсинг на IT услуги – ние можем да изготвим бизнес анализи по финансови и други параметри на Вашата фирма за кандидатстване, одобрение и успешно изпълнение на проекти.

Свържете се с нас: office@bullsoft-bg.com, bullsoftbg@gmail.com