Bulsoft-Logo-Outsourcing-IT-Services-Fond-Regionalno-Razvitie

Буллсофт ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.083-0006, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.083

Bulsoft-Logo-Outsourcing-IT-Services-Inovacii-Konkurentosposobnost

Буллсофт ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.083-0006, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.083 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.

Общата цел на проекта е насочена към внедряване в  Буллсофт ЕООД на софтуерна платформа за киберсигурност. Беше доставена софтуерна платформа за кибер сигурност от 6 модула:

  • Axence nVision 11
  • Open AVN blockchain
  • с включени услуги по инсталация, конфигурация, къстъмизация, обучение и поддръжка.

Общата стойност на проекта е 20 000 лв.