Bulsoft-Logo-Outsourcing-IT-Services-Fond-Regionalno-Razvitie

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията covid-19

Bulsoft-Logo-Outsourcing-IT-Services-Inovacii-Konkurentosposobnost

На 23.06.2020г. Буллсофт ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-0942-C01

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.073 „ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Целите на проекта са насочени към осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.