Меморандум за сътрудничествоСтоличната общинска агенция за приватизация и инвестиции (Инвест София) подписа меморандум за сътрудничество с “Булсофт” ЕООД.Столичната компания ще съдейства Инвест София в предоставянето на безплатни услуги при запитвания от инвеститори за възможностите за бизнес в града.

Меморандумът беше подписан на среща между главния изпълнителен директор на Инвест София д-р Мария Христова и Ивелина Борисова, управител на “Булсофт” ЕООД. Компанията предоставя иновативни и надеждни аутсорсинг ИТ услуги в отговор на бързоразвиващия се дигитален свят и произтичащите от това нови потребности и изисквания.
Дружеството е пълноправен член на Британско-българската бизнес асоциация и Германо-българската индустриално-търговска камара.
Експертизата на “Булсофт” ЕООД включва възстановяване на данни и бекъп на информационни системи, документи, файлове, дигитализация на документен архив, защитен чрез КЕП от Evrotrust, информационна сигурност и покриване на изискванията на GDPR и новата директива NIS2 за кибер и мрежова сигурност, бизнес анализи при кандидатстване по европейски проекти и др.

Фирмата ще съдейства на Инвест София при инвестиционни запитвания, като предоставя следните про боно услуги:

– GAP анализ и оценка на текущото ниво на съответствие на организацията с регулаторните изисквания в областта на защита на личните данни, информационна и кибер сигурност като GDPR, NIS2 и ISO2 7001:2013;
– Първоначална консултация, свързана с възможностите за кандидатстване на съответната компания за европейско грантово финансиране и оценка на нейния капацитет.

За контакти и запитвания:

phone.: (+359) 896 845 858, (+359) 896 845 855

e-mail: office@bullsoft-bg.com ; bullsoftbg@gmail.com

Web: www.bullsoft-bg.com

 

 

Данни за фактура/Физическо лице

Предстоящо обучение по киберсигурност – 27.04.2023

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИНФОРМАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, АДМИНИСТРАЦИЯТА И НА ЛИЦАТА, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ ПРОЦЕСА ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА THE NETWORK AND INFORMATION SECURITY DIRECTIVE (NIS 2 Directive)

Предизвикателства при въвеждането на новите евро регулации и рисковете пред потребителите.

Дата: 27.04.2023 г.

Място/начин на провеждане: Дистанционно

Начало: 9.30

Край: 12.30

Лектор: инж. Марио Миладинов – Председател на Контролния съвет на Българския институт за стандартизация, консултант, преподавател и водещ одитор БДС EN ISO/IEC 27001, БДС ISO/IEC 20000 и БДС EN ISO 9001.

 

 1. NIS 2 Directive – какво ново в полето на киберсигурността на европейско ниво ?
  • Обхват на Директивата и сфери на приложение
  • Задължения на субектите – реакция при инциденти, непрекъсваемост на бизнеса, криптиране, сертифициране, обучение и т.н.
  • Докладване на инциденти – ранно предупреждение, уведомление, междинен и окончателен доклад. Национален екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRT).
  • Правоприлагане и санкции – проверки на място, обиски, одити на сигурността и т.н.
 1. Предизвикателства при въвеждането на новите регулации и рискове пред потребителите.
  • Какви са основните изисквания на директивата NIS 2?
  • Кои проблеми решава?
  • Мерки и механизми за управление на рисковете за киберсигурността.
 1. Класификация на субектите в контекста на новите изисквания в Директивата
  • Разширяване на обхвата на субектите в зависимост от това доколко те са критични за икономиката и обществото ( Директива CER ).
  • Важни организации (доставчици на цифрови услуги).
  • Организации от съществено значение.
 1. Създаване на мрежа на ЕС за връзка при киберкризи (EU CyCLONe)
  • Подпомагане на националните екипи ( CSIRTs )
  • Съдействие при управлението на широкомащабни инциденти в киберсигурността
 1. Националното законодателство и интегриране на изискванията на NIS
  • Директива (ЕС) 2016/1148 (NIS 1 Directive) се отменя, считано от 18.10.2024 г.
  • Определяне на техническите и методологическите изисквания за важните субекти.
  • Списък на важните и съществените субекти.
  • Партньорски проверки.
  • Редовно обучение на мениджъри и служители за придобиване на знания и умения за управление на киберсигурността.
  • Мерки/механизми за управление на рисковете в киберсигурността.
 1. Технически изисквания и взаимообвързаност по оста NIS 2 – GDPR – EN ISO/IEC 27001 и EN ISO Хармонизирани европейски стандарти за киберсигурност в контекста на въвеждане на NIS 2.
  • GDPR General Data Protection Regulation [Regulation (EU) 2016/679]
  • БДС EN ISO/IEC 27001:2022 – Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на поверителността. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания.
  • БДС EN ISO 22301 – Сигурност и устойчивост. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания.
  • БДС EN ISO/IEC 27701 – Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания.
  • Други приложими стандарти за изпълнение на изискванията на NIS 2.
 1. Преходни периоди за адаптиране на системите за управление на сигурността към новите изисквания.
 2. Цена на обучението – 145 лв. без ДДС.

 

 

Събитието е предназначено и ще бъде от полза за представители на бизнеса и публичния сектор, които обработват и съхраняват лични данни и данни за клиенти, контрагенти, партньори, както и такива, които работят в сферата на консултиране, прилагане, ръководство и/или сертифициране на системи за управление на сигурността на информацията в съответствие с изискванията на международните стандарти от сериите EN ISO/IEC 27000 и ISO/IEC  20000.

 

Специализираното информационно събитие се организира от Буллсофт ЕООД за потребители, партньори и клиенти, които проявяват интерес към новостите, предизвикателствата и  проблематиката при въвеждането на NIS 2 в реалните условия на Република България.

 

За контакти и запитвания:

phone.: (+359) 896 845 858, (+359) 896 845 855

e-mail: office@bullsoft-bg.com ; bullsoftbg@gmail.com

Web: www.bullsoft-bg.com

 

 

Данни за фактура/Физическо лице

Буллсофт ЕООД и Глюкит ЕООД

Буллсофт ЕООД и Глюкит ЕООД подписаха договор за партньорство в областта на IT технологиите. Те обединяват усилия и капацитет с цел излизане на нови пазари, предлагайки иновативни решения и технологии в сферата на киберсигурността, защита на данни, управление на мрежова инфраструктура, дигитализация и изкуствен интелект. Екипът на Глюкит ЕООД ще подпомага клиентите на Буллсофт ЕООД при разработване и внедряване на блокчейн технологии и AI по предстоящите схеми на Програма „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“.

Кибер сигурност за бизнеса 2023

Уважаеми дами и господа,

Ние, от Bullsoft, заедно с нашия партньор Acronis, Ви каним на семинар на 05.04.2023г. от 9.30 до 12.10ч. Темата е „Киберсигурност за бизнеса 2023 – новите предизвикателства“.

В днешно време информацията е сред най-ценните активи на всяка компания. Защитата на фирмените данни е ключов момент, тъй като загубата им, причинена от човешки грешки или външна намеса, може до доведе както до сериозни финансови и организационни последици за всеки бизнес, така и до загуба на доверие от клиенти. На практика всяко устройство, свързано с интернет може да бъде хакнато.

Колко важни са всъщност данните обаче, често става ясно едва когато те липсват.

В началото на 2023г. ЕК прие нова директива за киберсигурност NIS2, която всички държави членки трябва да приложат в своето законодателство. По време на събитието ще отговорим и на въпросите:

Какво изисква новата директива от бизнеса?

Какви санкции се предвиждат за собствениците на фирми, ако не покрият минималните критерии за киберсигурност?

Как професионално да защитите и възстановявате фирмената си информация, и тази на клиентите ви с решение, базирано на изкуствен интелект като Acronis Cyber Protect Cloud?

Каква е добавената стойност за бизнеса ви, ако ползвате професионално изграден център за данни?

Как бизнесът ви да бъде устойчив в новата дигитална реалност?

Програма:

*09:30ч.  Регистрация  на участниците
*10:00ч. Откриване.
*10:05ч.-10:15ч. Кои сме ние?  Иван Дудин, Регионален
търговски директор в Аcronis
*10:15ч.-10:45ч. Защо имаме нужда от киберзащита? Слав Умленов,
Акаунт Мениджър в Акронис
*10:45ч.-11:00ч.)* Кои сме ние? Ивелина Борисова, Управител Bullsoft 

 *11:00ч.-11:20ч. Кафе пауза
*11:20ч.-11:35ч. Необходимостта на бизнеса от защита на данните и киберзащита.
Слав Умленов, Акаунт Мениджър в Аcronis
*11:35ч – Директивата за киберсигурност NIS 2 и новите предизвикателства за бизнеса, Евгени Борисов, Bullsoft
* 11:55ч. – Въпроси и отговори
*12:10ч. – Закриване

Адрес: София, „Г.М.Димитров“ 59, NV Tower, Офис Акронис

Работен език: български

Участието е безплатно и важи след предварителна онлайн регистрация тук

Ще се радваме на Вашето участие.

При въпроси оставаме на разположение.

За заявяване на участие, моля попълнете формата по- долу.

БУЛЛСОФТ ЕООД стана пълноправен член на Британско-българската бизнес асоциация

От месец февруари 2023г. Bullsoft е член на Британско-българската бизнес асоциация.

Read more

Предстоящо финансиране за бизнеса с безвъзмездни средства през 2023г.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Read more

Европейско финансиране на ИКТ решения за киберсигурност

Български компании ще могат да кандидатстват за 100% европейско финансиране за ИКТ решения за информационна и киберсигурност. В началото на месец октомври 2022г. Министерството на иновациите и растежа ще приема проекти по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“. Финансирането е по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Read more

Bullsoft разшири портфолиото от предлаганите услуги и решения

Bullsoft  разшири портфолиото от предлаганите услуги и решения, като стана партньор на Infodesign. Предлагаме пълният набор от решения за дома и офиса на F-Secure, ITsMine, Nakivo и TeamViewer.

Read more

Уебинар „киберсигурност, защита и управление на данни – новата реалност“

Уважаеми дами и господа, скъпи членове,

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и фирма „Буллсофт“ най-сърдечно Ви канят на уебинар на 25.05.2022 г. (сряда) от 15:00 ч. Темата е „Киберсигурност, защита и управление на данни – новата реалност“.

Read more

Bullsoft стана член на германо-българска индустриално-търговска камара

От месец април 2022г. Bullsoft е член на Германо-Българска индустриално-търговска камара.

Read more