BullSoft-IT-uslugi-sigurnost-na-informaciata-biznes-analiz (1)

Контейнерната сигурност: растеж и дефицит на умения

С контейнерите всяка организация може да модернизира онаследените приложения и да разработи нови

Много предприятия предпочитат облака, за да гарантират безопасност и сигурност

Бляскаво бъдеще очаква фирмите, чиито бизнес е посветен на решенията за сигурност на контейнерните технологии. Този пазар ще се развива бързо в идните години, средно с 22% годишен темп на растеж!

 

Стойността на сегмента скоростно ще се увеличи от сегашните 1,3 млрд. долара до цели 3,6 млрд. долара през 2026 година. Това прогнозират пазарните анализатори от Markets and Markets. Те и други анализатори обаче отбелязват, че недостигът на умения е проблем, на който трябва да се обърне внимание.

Понастоящем еволюцията на контейнерните системи е достигнала етап, в който корпоративните организации могат да се възползват от предимствата на решенията за управление на контейнери, предоставяни от облачните доставчици. Предимствата включват гъвкавост, лесно управление, икономии от мащаба, дълготрайност.

Но с нарастващата нужда от защита на контейнерните приложения от заплахи и уязвимости, публичните и частните организации са принудени бързо внедряват решения за сигурност на контейнерите в своите облачни и локални инфраструктури.

 

Повече облачни внедрявания

Облачният вид внедрявания предлага по-добър контрол на данните, намалява риска от загуба на данни и елиминира притеснения, свързани със спазването на нормативните изисквания. Поради тези предимства много предприятия предпочитат използването на облака, за да гарантират безопасност и сигурност.

Решението да се избере облачен тип внедряване за сигурността на контейнерите изцяло зависи от конкретните нужди на бизнеса и изискванията на потребителите.

Освен това внедряването в облака предоставя на организациите предимства, като повишена мащабируемост, скорост, 24/7 обслужване и подобрена ИТ сигурност.

 

Северна Америка с най-много инвестиции

 

Смята се, че Северна Америка има най-голям дял в общия обем инвестиции за контейнерна сигурност през идните години. Ключови доставчици на сигурност за контейнерите – такива като Microsoft, Google, AWS, IBM, Palo Alto Networks и VMware – са концентрирани именно в Северна Америка. Според пазарните анализатори, присъствието на подобни ключови играчи на пазара за контейнерна сигурност в този регион е основен фактор за растежа на пазара.

Специален обект на интерес в този процес са държавните агенции и организации. През 2022 г. се очаква много от тях да надградят своите приложения и инфраструктури. Сега те могат да се насочат към технологията за контейнеризиране.

През октомври дори бе публикувано специално „Ръководство за готовност за контейнери”, което да информира агенциите как да използват технологията в своите системи.

Контейнерите могат да предложат на всяка държавна агенция уникална възможност да модернизира своите онаследени приложения и да разработи нови приложения, за да се възползва от облачните услуги, отбелязва в блог-публикация GSA, службата за държавни услуги на САЩ.

„Те [контейнерите] позволяват на агенциите да разработват бързо приложения, бързо да мащабират приложенията и да използват ефективно изчислителните ресурси”.

 

Дефицит на умения

 

Облачните конфигурации обаче са един от най-големите източници на заплахи за организациите – заради липсата на умения и експертиза, посочва в своя анализ за контейнерните системи Markets and Markets, като прави референция към доклад на Check Point за 2020 г.

„Контейнерите са един от основните компоненти на облачните решения”, посочват анализаторите За да се защитят облачните конфигурации, сигурността на контейнерите трябва да бъде обект на особено внимание и високопрофесионална работа.

„Използването на контейнери прехвърля голяма част от отговорността за сигурността върху разработчиците”, отчита анализ на щатския Национален институт за стандартизация и технологии (NIST). “Организациите трябва да гарантират, че техните разработчици разполагат с цялата информация, умения и инструменти, от които се нуждаят, за да вземат разумни решения”.

Наред с това е необходима и намесата на екипите по сигурността, които трябва активно да „налагат качеството” през целия цикъл на разработка, заключава анализът.