BullSoft-IT-uslugi-sigurnost-na-informaciata-biznes-analiz (2)

DLP системите все по-търсени заради киберзаплахите

Пазарът на защита от изтичане на данни ще расте с 21% годишно

Бизнесът се сблъсква все по-често с течове на данни и прибягва до DLP решения

Световният пазар на специализиран софтуер за защита на компаниите от изтичане на данни (Data Loss Prevention, DLP) ще нараства с повече от 21% годишно, достигайки 6,26 млрд. долара до 2026 г. срещу 1,65 млрд. долара през 2019 г., прогнозира анализаторската компания ResearchAndMarkets.

Засиленото търсене на DLP решения е свързано преди всичко с рязкото увеличаване на киберзаплахите за бизнеса и течовете на корпоративни данни, както и с нарастването на обема от структурирани и неструктурирани данни, сочи докладът. С развитието на облачните технологии компаниите все по-често избират DLP системи, предоставяни като услуга, вместо да инсталират локален софтуер на компютрите си.

В същото време развитието на пазара на DLP решения е възпрепятствано от тяхната висока цена, особено за традиционните системи на базата на оборудване. Освен високите разходи за закупуване на самите продукти, компаниите плащат и за професионална поддръжка, която оскъпява решенията.

Друг проблем е, че за пълноценното функциониране на DLP системите може да са необходими допълнителни инструменти и услуги за интегриране.

DLP решенията се делят на системи с активен и пасивен контрол върху действията на потребителите. Първите са по-ефективни, тъй като предотвратяват изтичането на информация, като блокират действията на потребителя или работата на софтуера при откриване на инцидент. От друга страна, те имат недостатък – технологията може по невнимание да наруши всеки критичен бизнес процес. При пасивните решения това не се случва – те се използват за предотвратяване на системни течове с постфактум реакция.

Според класификацията на база мрежова архитектура, DLP решенията са шлюз и хост. Първият тип решения работят на сървъри, докато вторите се използват на потребителски работни станции. Много съвременни DLP комбинират и двата метода на контрол – по този начин постигат високи нива на ефективност.

Анализаторите прогнозират, че най-висок темп на растеж на пазара на корпоративни системи за предотвратяване на загуба на данни ще се наблюдава в Северна Америка, тъй като компаниите в този регион все повече се сблъскват с течове на данни. Само през 2018 г. е имало около 1244 нарушения на данните в компании в Северна Америка, които са довели до загуба на информация за повече от 445 милиона потребители.

DLP системите имат широк спектър от възможности. Те се използват от услуги за икономическа сигурност за наблюдаване на ключови транзакции, комуникации с доставчици и изпълнители, провеждане на вътрешни разследвания и събиране на доказателства.