BullSoft-IT-uslugi-sigurnost-na-informaciata-biznes-analiz (3)

Над 1 млрд. евро грантове за проекти за бизнеса през 2022 г. в българия

В началото на м. април 2022г. Европейската комисия одобри Плана за възстановяване и устойчивост на България.

Това е добра новина за бизнеса в страната, който във време на несигурност ще има възможността да получи почти 1,4 млрд. лв. европейски средства подкрепа за развитието на дейността си.

От тях над 1 млрд. евро са предвидени да бъдат безвъзмездно финансиране за проекти.

Една от първите схеми за подпомагане на бизнеса е чрез Фонд „Растеж и иновации“. Като ще предоставя безвъзмездна помощ чрез ваучери за въвеждане в предприятията на цифрови услуги, технологии и свързан с тях хардуер.

По тази схема нашата компания може да ви помогне при предоставянето и внедряването на комплексни решения в областта на услуги и софтуер, свързани с информационна и киберсигурност,. Услуги за разработване на софтуер за управленски, производствени и логистични процеси, както и хардуер, необходим за работа с новите приложения.

По процедурата могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия /МСП/ (до 250 души персонал) от всички сектори на икономиката. С изключение на селско, горско и рибно стопанство; добивна промишленост, строителство, образование и социални дейности, които се финансират чрез други програми или мерки.

 

КАКВО се финансира:

Процедурата ще предоставя комплексна подкрепа под формата на ваучери.

Ще бъде извършен предварителен подбор на доставчици на ИКТ услуги и оборудване, от които компаниите, на които е предоставен ваучер, ще могат да закупят:

Услуги за ИКТ дигитален маркетинг;
Разработване на уеб-базирани платформи, уебсайтове, мобилни приложения и други;
Услуги за разработване на софтуер за управленски, производствени и логистични процеси;
Софтуер и услуги , свързани с информационна и киберсигурност; хардуер, необходим за работа с новите приложения.

Стойността на един ваучер ще бъде между 5 000 и 30 000 лв. Те ще бъдат предоставяни на конкурсен принцип. Няма изискване за собствено съфинансиране, т.е. подкрепата е 100%. Стартът на схемата се очаква през второто тримесечие на 2022г.

Безвъзмездно средства се предвиждат и за познатата на бизнеса процедура „Технологична модернизация в предприятията“, която ще подкрепя закупуването на машини, съоръжения и оборудване, както и свързан с тях софтуер.

До края на 2022г. е предвидено да се отворят за кандидатстване още грантови схеми за бизнеса в различни направления.

Bullsoft може да ви съдейства при оценка на капацитета на вашата компания, която е първата стъпка при кандидатстване по европрограмите. Помага да разберете навреме какъв е шансът ви да бъдете одобрен и какво е необходимо да направите, за да подобрите представянето си.

Бизнес анализът наистина пести от вашето време и средства. В екипа ни работят специалисти с експертиза от над 15 години опит в областта на европейското финансиране. Които са готови да отговорят на вашите въпроси, като ще предоставим безплатно първата консултация.

Компаниите може да кандидатстват с проекти в следните направления в рамките на 2022г.:

Инвестиции във възобновяема енергия“: Финансирането ще бъде за малки и средни предприятия, малки предприятия със средна пазарна капитализация. И дружества със средна пазарна капитализация от всички сектори (с персонал до 3000 служители) без фирми, които се занимават с производство на енергия и земеделски производители.

Може да се кандидатства за изграждане на системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 1 MW, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия.

Ресурси и кръгова икономика“: Подпомагане на микро, малки, средни и големи фирми от преработващата промишленост с проекти за внедряване на технологии, закупуване на оборудване и свързани с това услуги. Които имат като краен ефект намаляване на отпадъците;.
Намаляване на използваните суровини материали; подобряване качеството на продуктите и тяхната устойчивост; осигуряване на съответствие с европейските стандарти и изисквания; по-добра информираност на крайния потребител.

Енергийна ефективност на сгради“: Схемата е за микро, малки, средни и големи фирми за извършване на енергийно обследване, концепция и проектиране, както и за инвестиции за предписаните мерки. В т.ч. смяна на дограма, поставяне на топлоизолация, подмяна на отоплителни уреди и осветление, изграждане на по-ефективни системи за вентилация, климатизация, ВЕИ и др.